top of page

Groupe de mynewdadstory.com

Public·7 membres
Jaomamy Angelot
Jaomamy Angelot

Veliler Ve Tarikatlarda Usul Pdf 11


Veliler ve Tarikatlarda Usul Pdf 11
Veliler ve tarikatlarda usul, İslam tasavvufunda velilik makamının nasıl elde edildiği, tarikatların kuruluş ve gelişim süreçleri, tarikat mensuplarının uyması gereken kurallar ve tarikatların toplumsal rolü gibi konuları ele alan bir kitaptır. Kitabın yazarı Prof. Dr. Süleyman Uludağ, tasavvuf tarihi ve edebiyatı alanında önemli bir isimdir. Kitap, yazarın 1983 yılında yayımlanan "Veliler ve Tarikatlar" adlı eserinin genişletilmiş ve güncellenmiş bir baskısıdır.


Kitap, 11 bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, tasavvufun tanımı, kaynakları, tarihi gelişimi ve temel kavramları açıklanmaktadır. İkinci bölümde, velilik makamının ne olduğu, nasıl kazanıldığı, velilerin sınıflandırılması ve özellikleri anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde, tarikatların ortaya çıkış sebepleri, çeşitleri, örgütlenme biçimleri ve işleyişleri incelenmektedir. Dördüncü bölümde, tarikatların kurucu şeyhleri, silsileleri, öğretileri ve etkiledikleri bölgeler hakkında bilgi verilmektedir. Beşinci bölümde, tarikat mensuplarının uyması gereken usul (yol) kuralları, zikir (Allah'ı anma) yöntemleri, rabıta (şeyhe bağlanma) uygulaması ve halvet (yalnızlık) durumu gibi konular ele alınmaktadır. Altıncı bölümde, tarikatların toplumsal rolü, siyasi tutumları, kültürel etkileri ve karşılaştıkları eleştiriler değerlendirilmektedir. Yedinci bölümde, tarikatların günümüzdeki durumu, yaşadıkları sorunlar ve gelecek perspektifleri tartışılmaktadır. Sekizinci bölümde, tasavvufun Türk edebiyatındaki yansımaları, tasavvufi şiirin özellikleri ve önemli şairleri hakkında bilgiler sunulmaktadır. Dokuzuncu bölümde, tasavvufun Türk musikisindeki izleri, tasavvufi musiki türleri ve bestecileri hakkında bilgiler verilmektedir. Onuncu bölümde, tasavvufun Türk sanatındaki etkileri, tasavvufi sanat eserlerinin özellikleri ve sanatçıları hakkında bilgiler paylaşılmaktadır. On birinci bölümde ise, kitabın sonucu özetlenmekte ve değerlendirilmektedir.


Download File: https://miimms.com/2w3Wv2


Kitabın tam metnine [buradan] ulaşabilirsiniz. Kitabın yazarı hakkında daha fazla bilgi için [buraya]( tıklayabilirsiniz. Kitabın sesli versiyonunu dinlemek için [buradan] faydalanabilirsiniz. Kitabın okuyucu yorumlarını görmek için [buraya] bakabilirsiniz.


À propos

Bienvenue dans le groupe ! Vous pouvez communiquer avec d'au...

membres

bottom of page